ตู้เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)

ตู้เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose Cabinet)
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง

สายดับเพลิงชนิดท่อแข็งพร้อมตู้เก็บ (Fire Hose Reel)

สายดับเพลิงชนิดท่อแข็งพร้อมตู้เก็บ (Fire Hose Reel)
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง

ตู้สายดับเพลิงชนิด (Fire Hose Rack)

ตู้สายดับเพลิงชนิด Fire Hose Rack
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง
client1
client2
client3
client4
client5
client6
client7
client8
×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-255-5610-9

02-652-7831-8

Email address

marketing@nippon.co.th

Address info

1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310