ฺBasic, Technic, Advance Firefighting Course

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
● ใบอนุญาต เลที่ ดพต. 008, ดพฝ. 008
● กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ พน. 0408/4834
● ISO 9001 : 2015
● มอก. ISO 14001 : 2015

What We do

NIPPON CHEMICAL PROVIDES FULL RANGE OF FIRE TRAINING 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเพื่อเน้นความเข้าใจและ ทักษะวิธีการปฏิบัติรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามที่กฏหมายกำหนด

อบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
ข้อ 19(3) ให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนด หรือยอมรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

A Full Range Services for Fire Equipment

นิปปอนฯ บริการครบวงจร Design, Training , Installation, Maintenance , Inspection และ Supply อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด

All Maintenance Services

Maintenance and Inspection ทุกระบบดับเพลิง เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ FM200, NOVEC 123, WET CHEMICAL, PERFORMANCE FIRE PUMP, HYDOSTATIC TEST, FIRE ALARM TESTING, FOAM SOLUTION TESTING ฯลฯ

What we do
Latest Articles Updated Daily

We Are Here To Learn You More From Blog

Advance Fire Fighting Training
Advance Fire Fighting Training
Basic Fire Fighting Training
Basic Fire Fighting Training
Fire Evacuation Training
Fire Evacuation Training
All Solutions

Get A Solution For All Industries

1,895

Projects Completed

59

Our Customers

20

Our Qualified trainer

99

Positive Feedback

1,435

Work Employed

25

Winning Awards

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง จากกรมสวัสวดิการ และคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาต เลที่ ดพต. 008, ดพฝ. 008

กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ พน. 0408/4834

ISO 9001 : 2015

มอก. ISO 14001 : 2015

การฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟเพื่อเน้นความเข้าใจ และทักษะขั้นตอนการปฏิบัติรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

Powered by Froala Editor

client1
client2
client3
client4
client5
client6
client7
client8
×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-255-5610-9

02-652-7831-8

Email address

marketing@nippon.co.th

Address info

1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310