Advance Fire Fighting Training

Advance Fire Fighting Training
     "นิปปอนฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นรุนแรง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรมากประสบการณ์กว่า 20 คน"

รายละเอียดกิจกกรรม   คอร์สเทคนิคการดับเพลิง แบบ 2 วัน
 วันที่ 1 
 ภาคทฤษฎี- ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายก๊าซ LPG/CNG สาร HYDROCARBON & POLAR SOLVENT
 - วิทยาศาสตร์เพลิงไหม้ และวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
  - การประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้ (Size Up)
 - การจัดทีมเข้าควบคุมเพลิง
 - สารเคมีที่ใช้ในการดับ, โฟม
 
ภาคปฏิบัติ
- ความรู้ในชุดดับเพลิงและชุดท่อช่วยหายใจ (SCBA)
 - ฝึกการใช้ชุดดับเพลิง / ท่อช่วยหายใจ
 - เทคนิคการใช้ฝอยน้ำเข้าดับเพลิง (WATER FOG ATTACK)
 - ฝึกการปรับแต่งฝอยน้ำเข้าหาไฟ และระบายควัน


วันที่ 2
ภาคทฤษฎี- การจัดทีมเข้าควบคุมเพลิง
 - การวางแผนก่อนเข้าดับเพลิง (PRE FIRE PLAN) 
 - การช่วยเหลือภาพตัวอย่างกิจกกรรม  ภาคทฤษฎี และ  ภาคปฏิบัติ


ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

สนใจติดต่อ : 02-652-7831-8, 02-255-5610-9

Email : marketing@nippon.co.th

ID LINE : @nipponchemical

หรือคลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน https://lin.ee/2VX1vfN

Nippon Chemical Facebook : https://www.facebook.com/Nipponchemical/


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

client1
client2
client3
client4
client5
client6
client7
client8
×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-255-5610-9

02-652-7831-8

Email address

marketing@nippon.co.th

Address info

1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310