สายดับเพลิงชนิดเส้นยางสังเคราะห์ (Heavy Duty)

สายดับเพลิงชนิดเส้นยางสังเคราะห์ (Heavy Duty)
ทนต่อความร้อน ไฟ แสงแดด
ทนต่อสารเคมี
รับแรงดันได้สูง
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง

สายดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์ Polyester

สายดับเพลิงชนิดเส้นใยสังเคราะห์
Fire Hose Polyester
รับแรงดันได้สูง
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง
client1
client2
client3
client4
client5
client6
client7
client8
×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-255-5610-9

02-652-7831-8

Email address

marketing@nippon.co.th

Address info

1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310